Delta i forskningsprogram

Aktiv deltagare

För att aktivt delta inom ett av våra forskningsprogram/forskningskonsortier skickar du in en intresseanmälan till vår kontaktpersonen för det program/konsortie du är intresserad av.

Avgiften går oavkortat till valt program/konsortie.

Länk till forskningsprogram och forskningskonsortier

Förmåner

  • Vara med och styra inriktningen på det program/konsortie som man aktivt deltar i.
  • Kontroll av distribution och sekretess vad gäller forskningsresultat.
  • Rabatterad prislista och prioritet vad gäller uppdrag som företaget lägger hos Swerim, inkl. användning av experimentell utrustning.
  • Tillgång till webbplats med information om projektverksamheten.
  • Tillgång till Swerims nationella och internationella nätverk med företag, institut och högskolor.
  • Kostnadsfritt deltagande i den årliga Swerim-dagen samt i seminarier och annan mötesverksamhet tillhörande program/konsortie.
  • Elektroniskt nyhetsbrev.

All forskning och uppdragsverksamhet är, om beställaren så önskar, konfidentiell.