Högskolor och universitet

Swerim har ett nära samarbete med flera universitet och högskolor. Samverkan omfattar forskningssamverkan, forskarstudier och gemensamma utbildningsaktiviteter.

Här ser du några av de universitet och högskolor som vi samverkar med:

 • Kungliga tekniska högskolan
 • Luleå tekniska universitet
 • Chalmers tekniska högskola
 • Jönköping University
 • Linköpings tekniska högskola
 • Högskolan i Väst
 • Lunds tekniska högskola
 • Högskolan i Dalarna
 • Stockholms universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet

Samverkan sker också med utländska universitet inom ramen för särskilda forskningsprojekt.