Internationella forskningsprogram

Swerim deltar i det europeiska forskningssamarbetet genom bidra till strategiska forskningsagendor och road-maps (färdplaner). Vi är aktiva inom ett antal teknikplattformar och är medlemmar i flera forskningssammanslutningar som står bakom både Public Private Partnerships (PPP) och Joint Technology Initiatives.

Genom arbetet i olika sammanslutningar kan vi påverka inriktningen av EU-program inom Horizon 2020, där Swerim även koordinerar och deltar i olika projekt. Den internationella forskningen är en viktig del i vår omvärldsbevakning och ger våra medlemsföretag möjlighet att arbeta tillsammans med europeisk industri för att hitta lösningar på sina frågor.

Här kan du läsa mer om några av de internationella forskningsprogrammen:

Horizon 2020
Det största forsknings- och innovationsprogrammet någonsin inom EU, med finansiering på närmare 80 miljarder euro under 7 år. Målet är att skapa forskning i världsklass, riva hinder för innovation samt underlätta för offentliga och privata sektorer att samarbeta kring innovationer. 

SPIRE
Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency (SPIRE) är ett samarbetsprogram som sammanför industrier inom sektorerna cement, keramik, kemikalier, teknik, mineraler och malmer, icke järnhaltiga metaller, stål och vatten. Målet är att säkerställa och möjliggöra bästa praxis för resurseffektivitet inom processindustrin.