I forskningskonsortiumet för metallpulver får du tillgång till senaste forskningen och möjlighet att delta i utvecklingsprojekt som syftar till direkt industriell nytta för deltagande företag.   

Arbetar du med metallpulver som råmaterial, delprodukt i en tillverkningsprocess eller slutprodukt? Swerim forskar på och utvecklar metallpulver av varierande legeringssammansättning samt pulvermetallurgiska processer.

Vi har lång erfarenhet inom pulverområdet och processer såsom atomisering, het isostatisk pressning (HIP) och additiv tillverkning. Stort fokus ligger även på karaktärisering av pulver och pulvermaterial samt pulverhantering. 

Aktuell forskning

  • Utveckling av pulvermetallurgiska material och processer
  • Kompaktering av metallpulver via Het Isostatisk Pressning (HIP).
  • Hantering och karaktärisering av metallpulver.

Utrustning

Som företag får du även tillgång till vår testutrustning:

  • Toppmodern gasatomiseringsutrustning för metallegeringar med en batchstorlek på 30-90 kg stål, utrustad med gasvärmning och tillhörande klassificeringsutrustning.
  • Hetisostatpress (HIP): 2000 °C, 2000 bar, arbetszon 130 x 260 mm, maxlast 25 kg.
  • Additiv tillverkningsutrustning / 3D-skrivare för metallpulver (Arcam).
  • Sintringsugnar med gasanalys.
  • Fotoakustisk spektroskopi (PAS) och masspektrometer för analys av reduktionsgaser.
  • Bildanalysutrustning (dynamisk).
  • Partikelstorleksanalysutrustning (laserdiffraktion)

Mer information

Vill du veta mer eller har du någon fråga? Var vänlig och kontakta oss.​