I medlemsprogrammet för metallpulver får du tillgång till senaste forskningen och möjlighet att delta i utvecklingsprojekt som syftar till direkt industriell nytta för våra medlemmar.  

Arbetar du med metallpulver som råmaterial, delprodukt i en tillverkningsprocess eller slutprodukt? Swerim forskar på och utvecklar metallpulver av varierande legeringssammansättning samt pulvermetallurgiska processer.

Vi har lång erfarenhet inom pulverområdet och processer såsom atomisering, het isostatisk pressning (HIP) och additiv tillverkning. Stort fokus ligger även på karaktärisering av pulver och pulvermaterial samt pulverhantering. 

Aktuell forskning

Medlemsprogrammets huvudsakliga fokus just nu är:

 • Utveckling av pulvermetallurgiska material och processer
 • Kompaktering av metallpulver via Het Isostatisk Pressning (HIP).
 • Hantering och karaktärisering av metallpulver.
 • Sintring av pulvermaterial.

Utrustning

Som medlem får du även tillgång till vår testutrustning såsom:

 • Gasatomiseringsutrustning för metallegeringar med en batchstorlek på 10 kg stål, utrustad med syresensor och höghastighetskamera.
 • Hetisostatpress (HIP): 2000 °C, 2000 bar, arbetszon 130 x 260 mm, maxlast 25 kg.
 • Additiv tillverkningsutrustning / 3D-skrivare för metallpulver (Arcam).
 • Sintringsugnar med gasanalys.
 • Fotoakustisk spektroskopi (PAS) och masspektrometer för analys av reduktionsgaser.
 • Bildanalysutrustning (dynamisk).
 • Partikelstorleksanalysutrustning (laserdiffraktion)

Mer information

Vill du veta mer om medlemsprogrammet eller har du någon fråga? Var vänlig och kontakta oss.​