I krävande miljöer är rostfria material ofta en förutsättning. Som deltagande företag i Rostfritt får du tillgång till den senaste forskningen och kan delta i utveckling som gynnar din verksamhet.

Rostfria stål och nickelbaserade legeringar är designade för att klara av aggressiva miljöer, ibland  i kombination med komplexa lastsituationer. I forskningskonsortium Rostfritt fokuserar vi på hela produktkedjan. Typiska processer som studeras är glödgning, svetsning, formning och högtemperaturkorrosion.

Detta får du som deltagande företag

  • Support vid haverianalyser och tillgång till labbmiljöer
  • Delta i plattform där både tillverkare och användare av rostfria material deltar.
  • Möjlighet att delta i ett antal forskningsprojekt
  • Årlig arrangerad temadag och ett seminarium i samband med vår medlemsdag.

Utrustning

Våra laboratorieutrustningar täcker de flesta behov inom forskning på korrosion och rostfria material. Tester kan genomföras på våra fältstationer eller i laboratoriemiljö. Vi har utrustning för bland annat:

  • Våtkorrosionsprovning
  • Högtemperatursprovning
  • Oförstörande provning
  • Avancerad metallografi
  • Kemisk analys

Mer information

Vill du veta mer eller har du någon fråga? Var vänlig kontakta oss.