I krävande miljöer är rostfria material ofta en förutsättning. Som medlem i Rostfritt får du tillgång till den senaste forskningen och kan delta i utveckling som gynnar din verksamhet.

Rostfria stål och nickelbaserade legeringar är designade för att klara av aggressiva miljöer , ibland  i kombination med komplexa lastsituationer. I medlemsprogrammet Rostfritt fokuserar vi på hela produktkedjan. Typiska processer som studeras är glödgning, svetsning, formning och högtemperaturkorrosion.

Detta får du som medlem

Medlemskapet ger dig dels support vid haverianalyser och tillgång till labbmiljöer, men även en nätverksplattform där både tillverkare och användare av rostfria material deltar. Inom programmet drivs ett antal forskningsprojekt och årligen arrangeras en temadag och ett seminarium i samband med Swerea KIMABs medlemsdag.

Utrustning

Våra laboratorieutrustningar täcker de flesta behov inom forskning på korrosion och rostfria material. Tester kan genomföras på våra fältstationer eller i laboratoriemiljö. Vi har utrustning för bland annat:

  • Våtkorrosionsprovning
  • Högtemperatursprovning
  • Oförstörande provning
  • Avancerad metallografi
  • Kemisk analys

Mer information

Vill du veta mer om medlemsprogrammet eller har du någon fråga? Var vänlig kontakta oss.