RISE och Swerim driver tillsammans med ett antal företag Värmebehandlingscentrum, VBCentrum, för metalliska material. VBCentrum är ett centrum för forskning och utveckling inom värmebehandlingsområdet.

Med värmebehandling menas den ”sekundära” värmebehandlingen av ståldetaljer som sker på komponenter som vidareförädlats genom någon form av bearbetning såsom t.ex. smidning eller skärande bearbetning. På grund av att produkterna har högt förädlingsvärde och ligger sent i tillverkningskedjan är det en mycket viktig del i många tillverkningskedjor.

Inom VBCentrum genomförs FoU-projekt med tyngdpunkt på konstruktionens, materialets och processens inverkan på värmebehandlade produkters prestanda, ledtid och kostnader samt med syftet att minska energiförbrukning och utsläpp. De processer som främst avses är sätt-, genom- och induktionshärdning och nitrering/nitrokarburering samt relaterade för- och efterbehandlingar.

Mer information

Vill du gå med i nätverket eller veta mer? Var vänlig och kontakta oss.