Medlemsprogrammet för värmning och bearbetningsteknik behandlar processutveckling, processmodellering, processoptimering, processtyrning och mätteknik inom värmning och bearbetning av stål och andra metaller. Gemensam forskning, omvärldsbevakning och ett omfattande internationellt nätverk är en viktig del av vårt medlemserbjudande.

Detta får du som medlem

  • Delta i gemensam forskning tillsammans med andra företag, universitet och institut (både svenska och utländska)
  • Reducerat pris och förtur vid uppdrag i våra anläggningar
  • Tillgång till stort nätverk, främst internationellt, men också inom Sverige
  • Omvärldsbevakning
  • Delta i intressegrupper (medlemmar kan även initiera intressegrupper)
  • Kontinuerlig tillgång till Swerea MEFOS expertis
  • Seminarier, utbildningar
  • Medlemsbrevet IFokus

Ordinarie medlemsföretag kan också få inflytande över vår forskningsverksamhet och dess inriktning. Ett antal medlemmar finns därför representerade i Swerea MEFOS programråd för värmning och bearbetning där vi diskuterar strategi och prioriteringar för gemensam forskning.

Mer information

Vill du veta mer om medlemsprogrammet eller har du någon fråga? Kontakta oss gärna!