Nationella och regionala forskningsprogram

Industrinära forskning organiseras ofta i forskningsprogram. Swerim är aktiva i inom ett flertal nationella och regionala forskningsprogram som spänner över många olika branscher.

Vi deltar i utformningen av programmen, formulering av forskningsagendor och ger synpunkter på utlysningar. Som forskningsinstitut fungerar vi som en brygga mellan industri i olika branscher med målet att påverka programmen så de blir till nytta för industrin.

Swerim har god kompetens vad gäller offentliga finansiärer och kan via vårt nätverk sätta ihop lämpliga konsortier baserat på företagens behov.

Varje år genomför Swerim ett hundratal uppdrag åt företag och offentliga finansiärer. Här ser du ett urval av den samhälls- och industrinytta som vi skapat tillsammans med våra uppdragsgivare. 

Ett urval exempel på forskningsresultat som skapar industrinytta

Offentlig finansiering

Nationell forskning finansieras i första hand av Vinnova, men även av exempelvis Energimyndigheten, länsstyrelser och akademiska institutioner, med olika program för forskningsverksamhet. Exempel på finasiärer är: