Möte

Medlemsprogram och nätverk

Swerims medlemsprogram och nätverk är basen i våra kontakter med industrin.

Swerim driver flera medlemsprogram där medlemsföretagen tillsammans formulerar lösningar på gemensamma utmaningar. Flera forskningsprojekt pågår inom ramen för medlemsprogram.

I nätverken ingår både små och stora företag från olika branscher och områden. Att vara med i våra nätverk ger en rad förmåner, möjligheter, branschkontakter och aktuell kunskap.

Medlemskap?

Vill du bli medlem i ett medlemsprogram eller i ett nätverk? Kontakta ansvarig person för det medlemsprogram du är intresserad av.

Medlemsprogram

Beräkningsverktyg för legeringsutveckling – Ett medlemsprogram för användare av termodynamiska och kinetiska beräkningar för process och legeringsutveckling.

Centrum för fogning och strukturer (CJS) – En plattform för forskningssamverkan inom området fogning och konstruktion.

Icke-järnmetaller – Ett medlemsprogram med fokus på produkt- och processutveckling för icke-järnmetaller (Non-Ferrous Metals).

Låglegerade stål och gjutning – Ett medlemsprogram för forskning och utveckling av spetskunskap och långsiktig kunskap inom ståltillverkning.

Metallografi och mikroanalys – Ett medlemsprogram för utveckling av nya och befintliga metoder inom området metallografi.

PRISMA – PRISMA är ett medlemsprogram och kompetenscentrum som tillämpar processintegration. Syftet är att utveckla ståltillverkning ur ett helhetsperspektiv som tar hänsyn till såväl miljö och energieffektivitet som effektiv resursanvändning. PRISMA är öppet för industri, universitet och forskningsinstitut.

Processövervakning – Medlemsprogram för företag som vill utveckla tekniker för övervakning av industriella processer.

Pulvermetallurgi – Ett medlemsprogram för forskning på metallpulver med fokus på inverkan av legeringselement, föroreningar, och processparametrar på mikrostruktur och egenskaper hos pulvermaterial.

Rostfritt – Forskning på rostfria stål och nickelbaslegeringar med fokus på hela produktkedjan – från materialproduktion till användning.

Skärande bearbetning – Forskning på bearbetningskomponenter och utveckling av processer för skärande bearbetning. på förslitning av beskäringsverktyg och spånbildning.

Värmebehandlingscentrum (VBCentrum) – VBCentrum, för metalliska material är ett centrum för forskning och utveckling inom värmebehandlingsområdet.

Nätverk

METNET – Metnet är ett europeiskt nätverk av pilotanläggningar inom metallurgi och mineralteknik

Svenska arenan för additiv tillverkning av metaller – Den svenska arenan för additiv tillverkning av metaller bidrar till teknisk utveckling och ökad kunskap inom AM-området. Målet är att nå den fulla potentialen av AM.