Möte

Forskningsprogram och nätverk

Swerims forskningsprogram och nätverk är basen i våra kontakter med industrin.

Swerim driver flera forskningsprogram där medlemsföretagen tillsammans formulerar lösningar på gemensamma utmaningar. Flera forskningsprojekt pågår inom ramen för respektive program.

I nätverken ingår både små och stora företag från olika branscher och områden. Att vara med i våra nätverk ger en rad förmåner, möjligheter, branschkontakter och aktuell kunskap.

Medlemskap?

Vill du bli medlem i ett forskningsprogram eller i ett nätverk? Kontakta ansvarig person för det forskningsprogram du är intresserad av.

Forskningsprogram

Beräkningsverktyg för legeringsutveckling – Ett forskningsprogram för användare av termodynamiska och kinetiska beräkningar för process och legeringsutveckling.

Centrum för fogning och strukturer (CJS) – En plattform för forskningssamverkan inom området fogning och konstruktion.

Icke-järnmetaller – Ett forskningsprogram med fokus på produkt- och processutveckling för icke-järnmetaller (Non-Ferrous Metals).

Låglegerade stål och gjutning – Ett forskningsprogram för forskning och utveckling av spetskunskap och långsiktig kunskap inom ståltillverkning.

Metallografi och mikroanalys – Ett forskningsprogram för utveckling av nya och befintliga metoder inom området metallografi.

Processövervakning – Forskningsprogram för företag som vill utveckla tekniker för övervakning av industriella processer.

Pulvermetallurgi – Ett forskningsprogram för forskning på metallpulver med fokus på inverkan av legeringselement, föroreningar, och processparametrar på mikrostruktur och egenskaper hos pulvermaterial.

Rostfritt – Forskning på rostfria stål och nickelbaslegeringar med fokus på hela produktkedjan – från materialproduktion till användning.

Skärande bearbetning – Forskning på bearbetningskomponenter och utveckling av processer för skärande bearbetning. på förslitning av beskäringsverktyg och spånbildning.

Värmebehandlingscentrum (VBCentrum) – VBCentrum, för metalliska material är ett centrum för forskning och utveckling inom värmebehandlingsområdet.

Nätverk

Svenska arenan för additiv tillverkning av metaller – Den svenska arenan för additiv tillverkning av metaller bidrar till teknisk utveckling och ökad kunskap inom AM-området. Målet är att nå den fulla potentialen av AM.