Möte

Nätverk

Swerims nätverk och forum är basen i våra kontakter med industrin. I nätverken ingår både små och stora företag från olika branscher och områden. Att vara med i våra nätverk ger en rad förmåner, möjligheter, branschkontakter och aktuell kunskap.

Här hittar du våra nätverk