Offentliga finansiärer

Offentlig finansiering är en viktig del i att driva forskning och utvecklingen framåt. Offentliga medel ställer även viktiga krav på att den forskning som bedrivs skapar hållbar och konkurrenskraftig industri. En industri som tar hänsyn människa och miljön, likväl som lönsamhet och global konkurrenskraft.