Små och medelstora företag

Swerim erbjuder små och medelstora företag (SMF) i Sverige en samlad resurs för att stödja produkt-, process- och affärsutveckling. Med vår breda kompetens och vårt omfattande nätverk kan vi ge dig effektiva och snabba svar och lösningar inom de flesta områden.

På Swerim omsätter vi tillämpad forskning till praktisk nytta i små och medelstora företag. Behöver du stöd för att lösa de vardagliga problemen i din produktion och produktutveckling, eller vill du utforska nya tekniska och affärsmässiga möjligheter?

Vi hjälper dig att utveckla din affär

Tillsammans med dig kan vi lösa dels vardagliga problem i produktionen och produktutveckling dels utforska nya tekniska och affärsmässiga möjligheter. Vi har under många år arbetat tillsammans med små och medelstora företag inom områden som energi- och miljöteknik, lagfrågor, produktionsteknik och andra tekniska frågor av skiftande slag.

Kompetens för små- och medelstora företag

Swerim har kompetens inom ett stort antal materialområden och vi kan hjälpa dig när du behöver:

  • Prova och analysera komponenter och produkter
  • Införa nya material i produkterna
  • Förbättra kvaliteten och prestandan i tillverkningsprocessen
  • Effektivisera produktionen
  • Öka innovationsförmågan
  • Energieffektivisera såväl produkten som processen
  • Hitta internationella affärskontakter
  • Skapa teknik- och forskningssamarbeten

Vi samarbetar dessutom med regionala och internationella aktörer och har en heltäckande kunskap om olika finansieringsmöjligheter, vilket gör att vi snabbt och effektivt kan möta skiftande behov.

Offentligt stöd till småföretag

För dig som företagare finns det möjligheter att få offentligt investeringsstöd för utveckling, såväl regionalt som nationellt och internationellt. Swerim samarbetar med regionala och nationella aktörer och har kunskap om olika möjligheter till finansiering för småföretag.

Hos Swerim finns även en lång erfarenhet av samarbete med såväl regionala och nationella som europeiska forskningsfinansiärer, hur man söker projekt tillsammans med företag och vilka former som lämpar sig bäst i varje enskilt fall.

Swerim ingår också i nätverket EUSMESupport2020 som ger kostnadsfritt stöd för små och medelstora företag. Vi ger dig information och råd om finansieringsmöjligheter inom EU’s forskningsprogram.