Testbädden "Sensorer och sortering för innovativ återvinning (SenSoRe)" är en testbädd där företag kan testa, verifiera eller utveckla sorteringsgtekniker inom återvinning. Det är en unik testbädd för industrin med både ett nätverk och en fysisk anläggning. SenSoRe uppkom med utgångspunkt att samhället behöver implementera nya tekniker för en mer effektiv sortering och snabb analys för automatisk återvinning av avfall och skrot. 

SenSoRe

Testbädden SenSoRe

  • Stärker teknikbolagens möjligheter till en ny marknad inom återvinning och att tillgängliggöra tekniska lösningar till återvinnare med behov av nya processtekniker.
  • Ger ett utökat nätverk och stärka relationer mellan internationella aktörer inom återvinning och teknik.
  • Ökar funktionell materialåtervinning där materialens egenskaper tas till vara i större utsträckning.
  • Ökar avgiftningen i kretsloppet genom att olämpliga ämnen tas ur materialströmmarna.
  • Ger möjlighet att återvinna/kvalitetskontrollera/sortera t.ex. metaller, plaster, WEE, textiler, vätskor, trä etc.
  • Bidrar till en mer kostnadseffektiv materialåtervinning, vilket gör att sekundära råvaror blir ett mer attraktivt material gentemot primära råvaror och med ökad materialåtervinning som följd.

SenSoRe – en neutral plattform och testmiljö

Testbädden SenSoRe (sensorer och sortering för innovativ återvinning) lanserades i maj 2019 och är en neutral plattform och testmiljö inom analys- och sorteringstekniker för materialåtervinning. Det är en plattform för att främja samverkan och innovation mellan aktörer längs hela värdekedjan: från komponenttillverkare till producenter!

Testbädden är tillgänglig och öppen för företag utanför projektteamet och användningsområdet är inte begränsat till test av en enda specifik produkt, tjänst eller process.

Den unika med SenSoRe är att det är en testbädd där nya analys- och sorteringstekniker kan utvecklas, kombineras och testas i en industrilik miljö, med realistiska flödeshastigheter, fallmönster på transportband och med statistiskt signifikanta mätvolymer. Det är en innovativ mötesplats där industri, akademi och andra organisationer utbyter erfarenheter, möts, diskuterar utmaningar och möjligheter!