En ökad materialåtervinning har en mycket viktigt roll för att nå slutna kretslopp. Sortering av avfall och skrotmaterial är en komplex uppgift och en av teknikutvecklingens stora utmaningar är att sortera material på ett effektivt sätt.

Testbädden SenSoRe (sensors and sorting for innovative recycling) uppkom med utgångspunkt att samhället behöver implementera nya tekniker för en mer effektiv sortering.

Produktionen av till exempel en bil är idag optimerad, medan det fortfarande finns massor att göra när det handlar om att effektivisera materialåtervinningen när bilen ska skrotas. Den här testbädden är en del i den effektiviseringen. Det skulle kunna handla om ämnen som är omöjliga att urskilja för ögat (Till exempel brom som finns i vissa flamskyddsmedel), men som till exempel en laseranalys klarar av. För industrin är det högintressant att hitta sätt som automatiserar sorteringen, målet är förutom att bli ännu effektivare på att återvinna material, att slippa tunga lyft samt att minimera risker i arbetsmiljön