Den ena delen av testbädden är ett nätverk för diskussioner och samverkan mellan aktörerna. Den andra delen av testbädden är ett fysiskt transportband där sensorer kan integreras och testas.

Testbädden drivs i nuläget av 6 företag, och består av ett större nätverk. Testbädden är en öppen plattform som inte är bunden till specifika intressen av medverkande aktörer, utan ska verka för att vara flexibel.

En gång per år arrangeras nätverksmöten. I samband med mötena har vi ofta ett seminarium eller en workshopaktivitet.