Den fysiska testbädden består av ett transportband i industriell dimension. Materialet kan cirkuleras runt och sensorer och sorteringstekniker kan testas under industrilika förhållanden.

Utrustningen kan till exempel ha en LIBS-sensor (laser-induced breakdown spectroscopy) med robotsortering, men testbädden är flexibelt utformat för att tillåta utvärdering av andra mobila prototyper.

SenSoRe erbjuder

  • En neutral plattform
  • En öppen testmiljö där aktörer kan utveckla, testa och verifiera nya produkter- för att generera ökad konkurrenskraft
  • Partners som jobbar för att generera nya FoI- och verifieringsprojekt för teknik- och miljöpåverkan inom återvinning.
  • Stärkt relation med aktörer inom återvinning och teknik.
  • Testbädden erbjuder utveckling av innovativa analys- och sorteringsmetoder möjligheten att smidigt utföra tester i en processliknande miljö.

Som medlem i nätverket håller du dig uppdaterad om nyheter och pågående initiativ, ökar din kunskap om sensortekniker, cirkulärt tänkande, återvinning, lagstiftning och mer.

Du får också tillgång till omvärldsbevakning och kompetens som:

  • Nyheter om pågående initiativ, projekt, projektfinansieringsmöjligheter
  • Ny kunskap och resultat från genomförda projekt
  • Ny teknik och nya metoder för sortering och återvinning av material