Stepwise - kostnadseffektiv CO2‐reduktion inom järn‐ och stålindustrin

EU:s forskningsprogram Horizon 2020 har beviljat projektet Stepwise finansiering med 13 miljoner euro för fyra år. Swerea MEFOS är en av nio partners i projektet, som går ut på att omvandla masugnsgas till en värdefull produkt, ett högvärdigt bränsle bestående av vätgas och kvävgas. I samma process infångas och avskiljs koldioxiden, både från masugnsgasen och från omvandlingsprocessen.

En förutsättning för projektet är den pilotanläggning som kommer att byggas på Swerea MEFOS. Till försöksanläggningen ska gas från SSAB:s masugn levereras via en ny gasledning.

Swerea MEFOS del av projektet är på 7,6 miljoner euro och utgörs i huvudsak av:

  • Design och konstruktion av pilotanläggning som behandlar 800 m3n/h masugnsgas
  • Drift av anläggningen (två kampanjer dygnet runt i tre månader)
  • Teoretisk integrering i stålverksprocessen (processintegration)
  • En 500 m lång gasledning byggs från SSAB till Swerea MEFOS för att förse anläggningen med masugnsgas

Stepwise‐projektet har potential att minska de globala koldioxidutsläppen med 2,1 Gton/år baserat på nuvarande utsläppsnivåer.

Projektet pågår i fyra år med start i maj 2015. Det koordineras av ECN (NL), och övriga partners är Universitatea Babes‐Bolyai, Johnson Matthey PLC., SSAB, Swerea MEFOS, Politecnico di Milano, Kisuma Chemicals B.V., Foster Wheeler Italiana Srl och Tata Steel consulting.

Läs mer på projektets hemsida: www.stepwise.eu