E-tjänster

E-tjänster

Exempel på nationella e-tjänster och federerade tjänster - byggda i samarbete med flera organisationer

SweCRIS –
Bidragskontrakt från forskningsfinansiärer

swecrisbild

www.swecris.se
En databas med bidragskontrakt från 12 forskningsfinansiärer – myndigheter, privata stiftelser och EU. Bidragsmottagare är forskare och utvecklare inom universitet, högskolor, företag med flera organisationer. Databasen innehåller fakta om belopp, namn, medelsförvaltare, projektrubrik, projekttyp, sammanfattningar med mera. Möjligt att få tips på samarbetspartners även om vissa finansiärer inte får ange mottagarens namn, exempelvis EU. De flesta finansiärerna har levererat data för kontrakt från 2008. Blandat svenska och engelska. Målet är att öppna data ska kunna exporteras via excelfil. Ny betaversion öppnades under november 2016 och tjänsten vidareutvecklas.
Ansvarig myndighet: Vetenskapsrådet, regeringsuppdrag

 

SwePub –
Publikationer

SwePubs webbsida

www.swepub.se
En databas med publikationer och artiklar som är kopplade till svensk forskning och publicerats vid svenska lärosäten och myndigheter. Det går att få tag på fulltext, abstract och citeringar. SwePub innehåller referenser till de forskningspublikationer som finns registrerade i ett fyrtiotal svenska lärosätens och andra myndigheters publiceringsdatabaser. Urval och omfattning varierar.
Ansvarig myndighet: Kungliga biblioteket, regeringsuppdrag

Prisma –
Ansökningssystem

Skärmklipp

https://prisma.research.se/
Prisma är ett ansöknings- och ärendehanteringssystem som används och är utvecklat av Forte, Formas och Vetenskapsrådet. Syftet är att förenkla ansökningar för forskare och hantering/administration för involverade granskare, medelförvaltande organisationer och administratörer hos forskningsfinansiärerna. Även KI och Skolforskningsinstitutet använder Prisma för utlysningar. Fler organisationer är på väg att använda systemet.
Federerad tjänst.

DiVA –
Publikationer och uppsatser

Skärmklippdivawww.diva-portal.org
DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, är en portal med arkiv och gemensam söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 47 lärosäten och forskningsinstitutioner. DiVA är utvecklad vid Uppsala universitet och drivs i form av ett konsortium.
Federerad tjänst.

SND Svensk Nationell Datatjänst

SkärmklippSND

https://snd.gu.se/sv
SND arbetar som nationell resurs för samordning av existerande och nya forskningsdatabaser inom samhällsvetenskap, humaniora och medicin. Har även ansvar för att tillhandahålla dokumentation och att utveckla standarder för dokumentation och lagring av forskningsdata.
Verksamheten sker vid Göteborgs universitet.

Forskningsnyheter

Skärmklipp.fo.seJPG

www.forskning.se
Forskning.se publicerar aktuella nyheter om forskningsresultat, innovationer och satsningar som kan komma direkt från universitet, högskolor, forskningsfinansiärer, forskande myndigheter, forskningsinstitut och akademier. Redaktionen tar också fram egna artiklar. Uppdraget är att esultaten från svensk forskning når ut brett i samhället. Bakom forskning.se står ett tiotal myndigheter och stiftelser som finansierar forskning, samt landets lärosäten. Redaktionen är placerad på Vetenskapsrådet.

Expertsvar
Journalister kan hitta rätt forskare för intervju

Skärmklippexpsvar

www.expertsvar.se
Expertsvar är journalistens genväg till forskarkompetensen – på medias villkor. Genom Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer får journalister tips på lämplig forskare med kontaktuppgifter. Expertsvar täcker alla ämnen, från antennforskning, till epigenetik, poetik och Östersjöns övergödning. Även samarbete med MyNewsdesk. Bakom Expertsvar står alla universitet och de flesta högskolor, en rad forskningsinstitut och forskningsfinansiärer.
Redaktionen är placerad på Vetenskapsrådet.

 

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

KONTAKTPERSON

Magnus Eriksson
magnus.eriksson@vr.se

SweRIM hanteras av Nationella styrgruppen för forskningsinformation - koordineras av Vetenskapsrådet