Förklaringar och begrepp

Förklaringar och begrepp

Vanligaste begreppen inom våra utredningar - kort förklaring med eventuell hänvisning.

Affiliering

Avser vilken organisation en person tillhör, är verksam inom (behöver inte innebära anställning). Används vid bidragsfinansierade forskningsprojekt och output:
2015.Svensk-indelning-av-vetenskaplig-output_2015 (pdf)

CERIF

Ett europeiskt standardformat för hantering av data inom forskningsinformation, som projekt, människor, organisationer, publikationer, patent, produkter, tjänster med mera.
Till euroCRIS.

CRIS-system

Current Research Information System, handlar om tekniska system byggda för att lagra och hantera forskningsinformation. Till euroCRIS.

DOI

Digital Object Identifier, är ett permanent identifieringsnummer som ges till publikationer och datasets, elektroniska dokument, även till studier som görs tillgängliga till exempel vid SND (Svensk Nationell Datatjänst).
På sidan om Identifikatorer under – Om Riktlinjer och standarder, finns mer information

Dataintegration

Att koppla samman och kombinera data från flera olika datakällor – för att skapa tjänster eller göra analyser.

euroCRIS

Internationell förening som arbetar med hantering av forskningsinformation, till exempel CERIF-standard och forskningsinformationssystem CRIS-system, OpenAIRE.
euroCRIS.org

Forskningsinformation

Strukturerad information om och från forskning.
Nationella styrgruppens exempel på forskningsinformation

Open Access

Öppet tillgängliga forskningsresultat på internet, till exempel avhandlingar, rapporter och vetenskapliga artiklar inklusive forskningsdata och metadata. Upphovsmannen ger då alla rätt att läsa, ladda ned, kopiera och sprida verket i digital form.
Om Open Access på Kungliga Biblioteket

ORCID

Open Researcher and Contributor ID, är ett unikt ID-nummer för exempelvis forskare (kan även tilldelas icke-forskare), som bekräftar en persons identitet i databaser då personnummer inte får användas publikt. Därmed undviker man sammanblandning med personer med samma namn.
Läs mer på vår sida om Identifikatorer under  – Om Riktlinjer och standarder.

Output – forskningsresultat

Output handlar om resultat. Vetenskaplig output indelas i fem olika huvudkategorier:

  • Konstnärlig output
  • Publikationer
  • Konferensoutput
  • Immaterialrättslig output
  • Övrig output (dataset)

Under respektive huvudkategori finns ett antal underkategorier.
Läs mer om Forskningsresultat.

 

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

KONTAKTPERSON

Magnus Eriksson
magnus.eriksson@vr.se

SweRIM hanteras av Nationella styrgruppen för forskningsinformation - koordineras av Vetenskapsrådet