SweRIM hanteras av Nationella styrgruppen för forskningsinformation - koordineras av Vetenskapsrådet