Ämnesklassificering – standard

Ämnesklassificering – standard

Ansvarig myndighet: SCB och UKÄ
Hos UKÄ finns ämneslistor och beskrivningar av de begrepp och metoder som de använder i statistiken: https://www.uka.se/statistik–analys/information-om-statistiken.html

SCB och UKÄ har tagit fram en standard för svensk indelning av forskningsämnen:
Standard forskningsämnen 2011, (uppdaterad aug 2016) (pdf)

Den nya standarden bygger på en internationell modell; OECD-klassifikationen som heter Field of Research and Development (FORD). FORD-klassifikationen består av två nivåer, ensiffrig resp. tresiffrig kod.

Den svenska standarden har dessa två nivåer samt en tredje nivå (femsiffrig kod) som används för nationell statistikredovisning. Den tredje nivån har tagits fram med hjälp av vetenskapliga experter.

Standardens tre olika nivåer:

6 forskningsämnesområden, ensiffrig kod
42 forskningsämnesgrupper, tresiffrig kod
cirka 250 forskningsämnen, femsiffrig kod
Varje forskningsämne kan bara ingå i en grupp av forskningsämne som i sin tur bara ingår i ett område  med forskningsämne.


Historik

Den standard som gäller nu för redovisning av forskningsämnen beslutades 2011 av SCB och dåvarande UHÄ (motsvarar nuvarande Universitetskanslersämbetet, UKÄ). Den uppdaterades i januari 2012. Det finns en översättningsnyckel hos UKÄ mellan den äldre och nya klassificeringen av forskningsämnen. Standarden för svensk indelning av forskningsämnen 2011 kommer att användas för redovisning av forskning och utbildning på forskarnivå från år 2011. Statistik om personal kommer att redovisas enligt ny indelning från år 2012.

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

KONTAKTPERSON

Magnus Eriksson
magnus.eriksson@vr.se

SweRIM hanteras av Nationella styrgruppen för forskningsinformation - koordineras av Vetenskapsrådet