Forskningsresultat

Forskningsresultat

Riktlinjer
för klassificering av forskningsresultat – output

Svensk indelning av vetenskaplig output är en nationell indelning som omfattar såväl textbaserad som icke-textuell forskning. Indelningen, som ersätter tidigare nationell kategorisering i publikationstyper, är framtagen i enhetlighet med Nationella riktlinjer för beskrivning av vetenskaplig output.
Version: 2015
Beslut: 2015-09-21
Dokument:
Svensk indelning av vetenskaplig output 2015. KB. (pdf)

Nationella riktlinjer för beskrivning av vetenskaplig output. Version 1:2. KB. (pdf)

Förvaltande myndighet: Kungliga biblioteket
Kontakt: libris@kb.se

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

KONTAKTPERSON

Magnus Eriksson
magnus.eriksson@vr.se

SweRIM hanteras av Nationella styrgruppen för forskningsinformation - koordineras av Vetenskapsrådet