Identifikatorer

Identifikatorer

Uppdrag pågår –
på initiativ av Nationella styrgruppen för forskningsinformation

Uppdragsledare: Jonas Gilbert, bibliotekschef, Södertörns högskola
Uppdragsbeskrivning identifikatorer

Identifikatorer

En grundläggande förutsättning för interoperabilitet i det svenska ekosystemet för forskningsinformation är att använda gemensamma identifikatorer. Utan unika identifikatorer uppstår i dagsläget problem såsom dubbletter i publikationer när en forskare byter lärosäte och därmed får ett annat id, eller när forskningsinformation ska jämföras i olika typer av analyser eller återanvändas mellan system.

Syftet med uppdraget är att bidra till att effektivisera administrativa uppgifter för forskare och administrativ personal samt att underlätta för nationella och lokala analyser av forskningsinformation.

Initialt kommer identifikatorer för person, vetenskapligt output, organisation och projekt att ingå i uppdraget.

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

KONTAKTPERSON

Magnus Eriksson
magnus.eriksson@vr.se

SweRIM hanteras av Nationella styrgruppen för forskningsinformation - koordineras av Vetenskapsrådet