Fogning för lättviktsteknik

I testanläggningen för lättviktsteknik löser Swerim aktuella frågor kring lätta och höghållfasta konstruktioner baserade på multimaterial. Testanläggningen är flexibel och kombinerar många olika tekniker och metoder, vilket gör den till en viktig nationell resurs inom området.

Swerims fogningslaboratorium arbetar med att prova ut, optimera och verifiera ny fogningsteknik i demonstratorskala. Fogningslaboratoriet samarbetar med kringliggande laboratorier, som utvärderar hållfasthet och korrosion i olika miljöer, geometrimätning, mikroskopering samt oförstörande provning.  Swerim erbjuder en unik helhetslösning inom området lättviktsteknik. Laboratoriet är flexibelt, detta för att kunna använda och kontinuerligt vidareutveckla nya fogningstekniker för lättvikt. Det är också av stor betydelse att kunna möta nya krav på funktionella och säkra fogningstekniker.

Anläggningen utgör idag en viktig utvecklingsresurs för företag i fordonsindustrin samt för stål- och metallindustrin. Projekt drivs även med tillverkande industrier inom nya material, verkstad, samt kraft- och processindustri.

Artikel

Fratidens karosser fogas samman med nya tekniker, Metal Suply 2018-11-23