Kemiska analyser

Swerim erbjuder ett brett spektrum av objektiva analystjänster. Vi har en mycket bred instrumentpark och utför ett stort antal olika kemiska analyser på metaller.

Våra kemilaboratorier används inom vår forskning och till olika uppdrag vad gäller materialkarakterisering och kemiska analyser. För de flesta element i ett material kan vi bestämma halter av spår- och ultraspårkoncentrationer ned till några tusendels viktprocent.

Analys av vätgas och argonsgas

Något vi arbetar intensivt med inom kemiska analyser är med väte- och argondetektion. Till vårt förfogande har vi både ett toppmodernt TDS-MS instrument samt traditionella smältextrationsinstrument.

GDOES

Swerim kan analysera fasta material i med väldigt hög noggrannhet. Detta kan göras med ex. Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy, GDOES. Denna teknik kan mäta både bulksammansättningen och sammansättning i tunna skikt.

Forskning

Swerim utför även en hel del andra kemiska analyser som kan kräva lite mer avancerade tekniker. Inom vårt test & demo för analytisk processövervakning utvecklas nya tekniker för analytisk processövervakning, materialkarakterisering och dataanalys, inkl. kemisk analys.

Kontakt