Dataanalyser

Analys och digitalisering är kärnan i det vi gör inom området eftersom utvecklingen av sensorer, mätmetoder och dataanalys är central i allt vi gör. Metoderna kan vara av maskininlärningskaraktär, men avgörande är förståelsen av de underliggande fysiska processerna.

Vi utvecklar metoder och modeller för att förbättra analysen av insamlad data. Vår kompetens ligger i både kvantitativa metoder med regressionsanalys och kalibrering samt kvalitativa metoder med klassificering och maskininlärning. Vi jobbar med signalbehandling och t.ex. flera förbehandlingsmetoder för att förbättra analysen och få exakta resultat.

Vi har kompetens inom t.ex. Matlab, Python, Labview.

Aataanalys1
Dataanalys2

Kontakt