GD-OES

GD-OES är mycket lämpligt för både bulkanalys och djupprofilanalys (informationsdjup ner till 1 nm). Swerim har möjlighet att mäta innehållet av väte (H), kväve (N), syre (O) och alla andra element i periodiska systemet med den senaste tekniken inom GD-OES.

GD-OES 2

Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy, GD-OES, bildas en plasma av den elektriska urladdningen i en argonatmosfär vid lågt tryck. Provet sputtras sedan av argonjonerna i plasmat och de sputtrade atomerna diffunderar ut i plasma. Plasmans optiska emission, det vill säga ljuset från atomerna från de olika elementen i provet och Argon, detekteras för grundämnessammansättning av en optisk spektrometer.

Varje element har ett karakteristiskt "fingeravtryck" av ljus med ett visst antal våglängder - ett spektrum. Mängden ljus för en specifik våglängd för varje element mäts och omvandlas till procentandel av provet. Spektrumet ger information om ytbeläggningstjockleken och elementen i gränserna mellan skikten.

Kontakt