TDS – Analys av väte och argon

Swerim arbetar aktivt med kemisk analys av väte och argon. Till vårt förfogande har vi t.ex. ett modernt TD-MS-instrument och traditionella smältextraktionssystem.

TDS

Genom att använda termisk desorption kopplad till en masspektrometer (TD-MS) finns det möjlihghet att analysera diffusibelt väte, argon och andra gaser i fasta material, med hög precision.

TD-MS fungerar genom att temperaturen höjs på ett kontrollerat sätt, i en inert atmosfär. De frigjorda gaserna detekteras och kontrolleras sedan med en masspektrometer som ger identitet och koncentration. Typiska applikationer för TDS-MS på Swerim är:

  • Bestämning av diffusibelt väte
  • Argonhalt i additiva tillverkningsprocedurer
  • Undersökninga av vätefällor
  • Mängd argon i HIP-material

Kontakt