Förbättrade processer med industriell mätteknik

Industriell mätteknik är ett viktigt verktyg för att följa, övervaka och styra industrins tillverkningsprocesser. Rätt mätteknik och mätutrustning är en förutsättning för relevanta mätresultat.

Swerim har lång erfarenhet av mätningar i stålindustrin och av att utföra mätningar under svåra förhållanden. Ett spektrum av mättekniska lösningar samt egenutvecklade flexibla system/applikationer för loggning av processparametrar online ger kunden olika möjligheter att följa sina processer.

Att arbeta med industriell mätteknik är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra utbytet och effektivisera tillverkningsprocesserna.

Olika mätteknik för olika tillämpningar

  • I ugnar mäts rökgassammansättning och temperatur med hjälp av olika temperaturmätningstekniker t.ex. laser- och IR-teknik.
  • Under valsning kan form- och dimensionsförändringar, ytfel etc. följas med hjälp av kamerasystem och bildanalys.
  • Glödskalsbildningen i värmebehandlings- och omvärmningsugnar kan jämföras under olika värmningsförhållanden med en stor termovåg, eller mätas med laser/kameror online.
  • Förbränningen vid injektion i masugnen kan följas och styras med hjälp utav ljusoptisk teknik.
  • Genom mätning och provtagning på stoft från masugnar, lågschaktsugnar, ljusbågsugnar etc. kan stoftbildning kontrolleras och analyseras.
  • Kostnadseffektiv mätning av planhet under olika förhållanden i produktionslinjer som exempelvis klippsträckor, riktverk och kontinuerliga linjer kan göras med den flexibla planhetsmätaren Mefplan som Swerim har utvecklat.
  • Oförstörande provning av ytfinhet på metallytor utförs t.ex. med elektromagnetiska metoder eller digital avbildning med hjälp av laserljus.

Mätningarna följs upp och utvärderas med hjälp av statistisk analys/modellering och Swerim har kapacitet att hantera stora datamängder i ett eget Linux-kluster.

Icke konventionell industriell mätteknik

Utöver konventionella tekniker arbetar man även med applikationer som använder radar, myonteknik och akustisk emission. Det senaste tillskottet är en nybyggd myondetektor som kan användas för att studera masugnar och lågschaktugnar. Utrustningen är mobil och kan användas för tester I industriella miljöer. Genom att använda myonteknik för att studera ugnar under drift är förhoppningen att kunna förbättra styrningen av processerna, och därmed uppnå energi- och materialeffektivisering.

Kontakt