Storskaleanläggningar

Storskaleanläggningarna som för närvarande byggs upp i Lund, MaxIV och ESS, tillsammans med den svenska samfinansieringen av ett stålrör vid DESY i Hamburg (PetraIII) ger forskare inom den svenska metallindustrin de bästa möjliga teknikerna för materialforskning med diffraktion, spektroskopi och tomografi.

Swerim hjälper svensk metallindustrins att effektivt utnyttja ESS, MAX IV och Petra III i våra befintlig forsknings konsortier, i bilaterala projekt eller genom anslagsfinansierad forskning.  Vi är med och driver det nationella plattformen Metalbeams för samverkan mellan industri, institut och akademi i området. Under 2019 gjordes en fokuserad satsning med anställning av två experter som är stationerad i Lund nära anläggningarna. På Swerim i Kista finns experter med kunskaper i teknikerna kopplade till våra materialforskningsområden såsom låglegerade stål, rostfritt och produktionsforskning.

Varför neutroner och synkrotron?

Synktronljus används på liknande sätt som när man använder Röntgen för materialanalys med den skillnaden att strålkällan är betydligt starkare. Detta möjliggör studier samtidigt som materialet genomgår en värmecykel, deformeras eller på annat sätt påverkas in-situ.

Analyser med neutroner sker på liknande sätt som för Röntgenvågor. De två teknikerna komplimenterar ofta varandra. Kontrasten i ett Röntgenexperiment ökar med atomvikten men vid neutronmätningar kan två i periodiska systemet närstående element ge helt olika spridning av strålning. Med neutroner kan man även studera djupt inne i material. Till exempel kan man få information om fassamansättning eller spänningstillstånd långt inne i en svets eller annan detalj.

För mer information se vår lista över pågående och avslutade projekt eller kontakta någon av våra experter

Avslutade projekt

 1. MicDif - Microstructure evolution in high precision strip steel during heat treatment
 2. Hard X-ray spectroscopy characterization of biocorrosion of additively manufactured Mg
 3. Operando corrosion studies of steel for industrial waste management by ambient pressure XPS
 4. In-situ corrosion studies of additively manufactured stainless steel by ambient pressure X-ray spectroscopy
 5. 3DXRD study of recrystallization process in multilayer aluminum alloys during brazing
 6. X-ray spectroscopy study of the effect of passive film composition on plasma nitriding efficiency
 7. SCCAM - Residual stresses and SCC in additively manufactured stainless steel by neutron diffraction
 8. Hard X-ray photoelectron spectroscopy study of oxide films on additively manufactured stainless steel
 9. Synchrotron Investigations of cracks in parts produced by laser powder bed fusion additive manufacturing
 10. X-ray photoelectron microscopy study of the homogenization process in duplex stainless steels
 11. 3D phase mapping of austenite-martensite transition in 3rd generation advanced high strength steel.
 12. Precipitate characterization in electrical steels using combination of SANS and VSANS
 13. In-situ Synchrotron Investigations of Additive Manufacturing parts for Ni-base Superalloys
 14. Precipitation during hot rolling and cooling
 15. Synchrotron Investigations of cracks in parts produced by laser powder bed fusion additive manufacturing
 16. Simultaneous stress and austenite phase mapping in 3rd generation automotive steels using photons
 17. Residual stress measurements in high strength steel after shearing operations
 18. Tomography for clean steel
 19. High-resolution characterisation of chemically complex low alloyed high strength martensitic steels
 20. High-resolution characterisation of secondary carbide precipitation in martensitic steels
 21. In-situ experiment to improve computational tools for duplex stainless steels
 22. Investigation of early stages of phase decomposition in duplex stainless steels by in situ SANS
 23. Simultaneous stress and austenite phase mapping in 3rd generation automotive steels using photons
 24. Post-processing tool for in-situ diffraction studies of phase transformations in metallic materials
 25. Measurement of residual stresses on a component using neutron diffraction technique, Pre-study

Kontakt