haveriutredning

Haveriutredningar och skadefall

Swerim utför årligen ett stort antal uppdrag kopplade till olika typer av skadefall. Uppdragen sträcker sig från relativt korta analyser eller frågeställningar till mycket omfattande utredningar. Vi är en oberoende part som arbetar under sekretess.

Att kunna snabbt förstå kundernas behov, utföra nödvändiga analyser och leverera användbara resultat är en styrka. Många av våra kunder värderar också högt att vi är en oberoende part och för att vi behandlar alla skadefall och uppdrag konfidentiellt.

Specialkunskap inom olika materialområden

Utredningarna utförs ofta i sammanhang som innebär stora problem för företag och måste vanligen lösas snabbt. En skadeanalys infattar ofta insamling av alla relevanta data följt av analyser för att studera materialet, haveriförlopp, miljöpåverkan mm. Vi har stor kompetens och omfattande utrustning för att karakterisera brottytor, vilket oftast är en väsentlig del av haveriutredningen. För att fastställa skadeorsaken kan även provning av material behövas. I de flesta fall resulterar utredningen i en konfidentiell rapport som utöver resultatrapporteringen innehåller förslag på åtgärder.

Flexibel organisation

Vår organisation medför att vi kan utföra relativt stora uppdrag på kort tid. Erfarna inspektörer kan med kort varsel åka ut på fältet för att inspektera en skada eller se över produktionsverksamheten. Vår omfattande och avancerade instrumentpark är lättillgänglig och gör att vi snabbt kan utföra de analyser eller provningar som är nödvändiga för att dra korrekta slutsatser.

Kontakt och mer information

Pontus Rydgren

Pontus Rydgren

Phone: 
+46 (0)73 540 70 52