Kemisk analys

Kemiska analyser

Swerim erbjuder ett brett spektrum av objektiva analystjänster. Vi har en mycket bred instrumentpark och utför ett stort antal olika kemiska analyser på metaller men även på vätskor, gaser, smörjmedel m  fl.

Våra kemilaboratorier används inom vår forskning och till olika uppdrag vad gäller materialkarakterisering och kemiska analyser. För de flesta element i ett material kan vi bestämma halter av spår- och ultraspårkoncentrationer ned till några tusendels viktprocent, inklusive kol, svavel och fosfor.

Väteanalyser

Något vi arbetar intensivt med inom kemiska analyser är väte och vår standard väteanalysator har en detekterbarhet < 1ppm i de flesta metaller. Vi analyserar både bulksammansättningen och sammansättning i ett tunt skikt på ytan.

Förutom detta analyserar vi även gaser, vätskor inklusive olika typer av bränsle, samt olika typer av organiska (smörjmedel, polymerskikt etc) och oorganiska (tunna oxidskikt, korrosionsprodukter) material.

Analys av miljö- och hälsofarliga ämnen

Vi genomför även flera typer av analyser som har blivit allt viktigare beträffande miljöarbetet, såsom lättflyktiga ämnen, analys av miljö- och hälsofarliga ämnen och analys enligt REACH-förordningen.

Kontakt och mer information

David Malmström

David Malmström

Phone: 
+46(0)70 305 40 45