Korrosionsprovning

Korrosionsprovning

Korrosionsprovning är till stor hjälp vid utveckling av material, val av material för konstruktioner, kvalitetskontroller och analys av skadefall. Korrosionsprovningen kan dels utföras under användningsbetingelser; fält- eller driftsförsök dels som laboratorieprovningar.

Swerea har ett brett utbud för provning i fält och driftsförhållanden. För att få mer grundläggande kunskaper om metallers korrosion utförs oftast elektrokemiska undersökningar. Swerea har ett elektrokemiskt laboratorium med utrustning för såväl traditionella elektrokemiska mätningar, bland annat korrosionspotential och polarisationskurvor som lokala elektrokemiska tekniker.

Provning i laboratoriet

För korrosionsprovning av material för höga temperaturer har vi ett högtemperaturlaboratorium med olika typer av exponeringsugnar. Vi har även autoklaver för korrosionsprovning av material som används i kemiska miljöer som exempelvis lut, organiska syror och bränslen.

Kontakt och mer information

Nuria Fuertes

Núria Fuertes Casals

Phone: 
+46(0)70 233 61 27