Data analysis

Dataanalyser

Analys och digitalisering är kärnan i gruppen Materialanalys & Processövervakning eftersom utvecklingen av sensorer, mätmetoder och dataanalys är central i allt vi gör. Metoderna kan vara av maskininlärningskaraktär, men avgörande är förståelsen av de underliggande fysiska processerna.

Vi utvecklar metoder och modeller för att förbättra analysen av insamlad data. Vår kompetens ligger i både kvantitativa metoder med regressionsanalys och kalibrering samt kvalitativa metoder med klassificering och maskininlärning. Vi jobbar med signalbehandling och t.ex. flera förbehandlingsmetoder för att förbättra analysen och få exakta resultat.

Vi har kompetens inom t.ex. Matlab, Python, Labview.

Data analys Data analys

Kontakt och mer information

Peter Lundin, Swerim

Peter Lundin

Phone: 
+46 (0)70 508 54 42