Samarbete

Samverkan & nätverk

Vi samarbetar med företag och andra forskningsinstitut på flera olika sätt: genom medlemskap i vårt forskningsprogram, i bidragsfinansierade projekt eller i bilaterala uppdrag. Vi har också en testbädd med ett nätverk inom återvinningsindustrin och med möjlighet att testa frågor i en industriell miljö.

 • Forskningsprogramt ”Processövervakning” (PROC) ger dig ett kontaktnätverk och erbjuder deltagande i forskning och utveckling av nya tekniker för online processövervakning.
  Läs mer om Processövervakning | Swerim
  Kontakt: David Malmström, david.malmstrom [at] swerim.se
   
 • Testbädden "Sensorer och sortering för innovativ återvinning” (SenSoRe) är en testbädd där företag kan testa, verifiera eller utveckla sorteringstekniker inom återvinning. Det är en unik testbädd för industrin med både ett nätverk och en fysisk anläggning. 
  Läs mer om SenSoReSensorer och sortering för innovativ återvinning | Swerim
  Kontakt: Louise Hagesjö, louise.hagesjo [at] swerim.se

Kontakt och mer information

David Malmström, Swerim

David Malmström

Phone: 
+46(0)70 305 40 45

Louise Hagesjö, Swerim

Louise Hagesjö

Phone: 
+46 (0)72 227 35 14