EBSD Swerims labb

Mikrostruktur och mikroanalys

Inom mikroskopi och mikroanalys studerar vi hur kemisk sammansättning och mikrostruktur påverkar olika materials slutegenskaper och hur dessa kan förbättras. Med våra utrustningar har vi möjlighet att avbilda och analyser komplexa material ända ner på nanonivå.

Moderna material är ofta produkter med starkt nischade sammansättningar och användningsområden. Swerim utnyttjar avancerad teknik för att stödja den industriella utvecklingen som går mot än mer sofistikerade material och processer.

Uppdragens omfång och komplexitet varierar från enklare mikrostrukturanalys och hårdhetsmätningar för kvalitetskontroll av en viss produkt till mer komplexa problemställningar. Exempel på detta är haverianalyser och helhetssupport i form av kartläggning av process och produktionsflöde.

Våra mikroskopilabb består, förutom optiska mikroskop och konfokalmikroskop, även av svepelektronmikroskop och transmissionselektronmikroskop med avancerade analysmöjligheter och in situ provningsmöjligheter. De sistnämnda möjliggör avbildning och analys av komplexa material på nanonivå.

Swerim är en del av det nationella centret för elektronmikroskopi, CEM4MAT

Kontakt och mer information

Joacim Hagsgtröm

Joacim Hagström

Phone: 
+46(0)72 520 57 59