CEM4MAT

Nationellt centrum för elektronmikroskopi

CEM4MAT som är ett nationellt centrum i Mälardalen för elektronmikroskopi. Satsningen innebär en gemensam kunskapsuppbyggnad och en gemensam samverkan med det omgivande näringslivet.

– För att förstå vilka mekanismer som påverkar på ett tidigt stadium vid utskiljningsförlopp, rekristallisation och fasomvandlingar måste ytterst små detaljer i materialen studeras; förstadier till partiklar med endast ett fåtal atomer är ett exempel på vad som kan vara viktigt att kunna karaktärisera. Sådant som tidigare endast universiteten gjorde vill nu även industrin göra i sitt utvecklingsarbete, säger Joacim Hagström, senior specialist vid Swerim.

Bakom det gemensamma centret står Uppsala universitet, Stockholms universitet, KTH och Swerim.

CEM4MAT’s Vision – Electron microscopy centre with excellent research infrastructure – open and accessible to all.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev maj 2018.

Webbplats

Länk till centrets webbplats