Oförstörande provning

Oförstörande provning

Oförstörande provning (OFP) och mätmetoder sparar tid och kostnader åt process- och tillverkningsindustrin. Med OFP får du betydligt snabbare ny information om produktegenskaper, direkt i produktionslinjen. Det är att föredra mot tidskrävande sticksprovskontroller och labbtester.

Swerea arbetar nära industrin med att implementera ny teknik, kombinera tekniker till att utveckla helt nya tekniker för industriapplikationer.

För kostnadseffektiv produktion krävs industriellt robusta mätmetoder inom kvalitets- och processövervakning. Allra helst ska det vara oförstörande provning. Vi utvecklar nya metoder för online-kontroll av hela tillverkningsprocessen med direkt återkoppling och styrning till processen.

Testa material med oförstörande metoder

Tillsammans med företag studerar vi materialegenskaper materials egenskaper med olika metoder för oförstörande provning. Vår styrka är att vi kombinerar olika tekniker och kompetenser på de olika Swerea instituten, vilket skapar stora möjligheter för våra kunder.

Några exempel på områden där vi jobbar med oförstörande provning är.

  • Ytdefekter och inre defekter
  • Materialegenskaper on-line med LUS (Laser ultraljud)
  • Kemisk sammansättning/analys för återvinning
  • Ytrenhet on-line
  • Partiklar på ytan
  • Restspänningar
  • Härddjup
  • Mikrostruktur
  • Geometri och dimensionsmätningar
  • Temperatur och gashalt i smälta

Mer information

Kontakt och mer information

Tania Irebo Schwartz

Tania Irebo Schwartz

Phone: 
+46 (0)8-440 48 20

Annika Nilsson, Swerea MEFOS

Annika Nilsson

Phone: 
+46 (0)920-20 19 70