MAX IV i Lund

Storskaleanläggningar

Storskaleanläggningarna som för närvarande byggs upp i Lund, MaxIV och ESS, tillsammans med den svenska samfinansieringen av ett stålrör vid DESY i Hamburg (PetraIII) ger forskare inom den svenska metallindustrin de bästa möjliga teknikerna för materialforskning med diffraktion, spektroskopi och tomografi.

Swerim hjälper svensk metallindustrins att effektivt utnyttja ESS, MAX IV och Petra III i våra befintlig forsknings konsortier, i bilaterala projekt eller genom anslagsfinansierad forskning.  Vi är med och driver det nationella plattformen Metalbeams för samverkan mellan industri, institut och akademi i området. Under 2019 gjordes en fokuserad satsning med anställning av två experter som är stationerad i Lund nära anläggningarna. På Swerim i Kista finns experter med kunskaper i teknikerna kopplade till våra materialforskningsområden såsom låglegerade stål, rostfritt och produktionsforskning.

Varför neutroner och synkrotron?

Synktronljus används på liknande sätt som när man använder Röntgen för materialanalys med den skillnaden att strålkällan är betydligt starkare. Detta möjliggör studier samtidigt som materialet genomgår en värmecykel, deformeras eller på annat sätt påverkas in-situ.

Analyser med neutroner sker på liknande sätt som för Röntgenvågor. De två teknikerna komplimenterar ofta varandra. Kontrasten i ett Röntgenexperiment ökar med atomvikten men vid neutronmätningar kan två i periodiska systemet närstående element ge helt olika spridning av strålning. Med neutroner kan man även studera djupt inne i material. Till exempel kan man få information om fassamansättning eller spänningstillstånd långt inne i en svets eller annan detalj.

Kontakt och mer information

Fredrik Lindberg

Fredrik Lindberg

Phone: 
+46 (0)76 169 78 15

Shirin Nouhi

Shirin Nouhi

Phone: 
+46 (0)73 091 54 33

Tuerdi Maimaitiyili

Tuerdi Maimaitiyili

Phone: 
+46 (0)73 029 32 90

Sareh Götelid

Sareh Götelid

Phone: 
+46 (0)72 453 51 23

Konstantin Simonov, Swerim

Konstantin Simonov

Phone: 
+46 (0)73 074 56 22