Ytanalys

Att minska energiåtgång och miljöpåverkan kommer att vara en av de viktigaste drivkrafterna i utvecklingen av framtida produktionsprocesser. Swerim har stora möjligheter att hjälpa dig att utföra ytanalys och fastställa hur ren din produkt eller process är.

Ytanalys innefattar karakterisering och inte minst förståelse för vilka ytegenskaper i kombination med substrat som krävs för bästa prestanda. En analys av ytan och dess renhet är vanligt som en första problemsökningsmetod. Våra metoder är lämpliga att användas inom flertalet områden, speciellt i samband med värmebehandling, fogning, lackering och förbehandling.

Analysutrustning

Vi analyserar ytor och produkter med avseende på kemiska ämnen och partiklar, i nedanstående lista ser du exempel på vad vi kan analysera i våra laboratorier och pilotanläggningar.

  • Korrosions- och nötningsegenskaper
  • Organsiska och oorganiska skikt
  • Ytrenhet och partikelrenhet
  • Lågfriktionssystem
  • Funktionella ytor som exempelvis smarta ytor
  • Ytbeläggningar

Till vår hjälp har vi ett flertal olika analysutrustningar såsom GC-MS, FTIR, ICP-OES, SEM, IMC och partikelräknare.

Kontakt och mer information

Joacim Hagsgtröm

Joacim Hagström

Phone: 
+46(0)72 520 57 59