R&D

Forskning och utveckling

FoU (forskning och utveckling) sker ofta i samarbete med flera aktörer och över nationsgränser. Swerim driver och deltar löpande i ett stort antal FoU-projekt på nationell nivå såväl som på EU-nivå. Deltagande i olika forskningsprojekt ger stora möjligheter att utveckla företagsidéer och långsiktig konkurrenskraft.

På en alltmer global marknad ökar behovet av samarbete och rörlighet. Genom samarbete utvecklas vår kompetens och vi kan stärka våra nätverk. I FoU-projekt ges möjligheter att nå ut över lokala, nationella och internationella gränser och åstadkomma framsteg som annars inte varit möjliga.

FoU i Sverige och internationellt

Nationell forskning finansieras i första hand av Vinnova, men även av exempelvis Energimyndigheten, länsstyrelser och akademiska institutioner, med olika program för forskningsverksamhet. Inom EU är det främst via RFCS som har regelbundna utlysningar inom olika områden.

Vi hjälper dig att initiera ett FOU-projekt

Swerim har genom åren byggt upp ett omfattande nätverk med företag och forskningsorganisationer. Vi hjälper till med alla aspekter för att initiera, söka och genomföra ett FoU-projekt.