Simulering och verifiering

Genom avancerad simulering och noggrann verifiering i fysisk laboratoriemiljö har vi möjlighet att stärka ditt företag och din konkurrenskraft. En strategi som ger betydande besparingar i kostnader och tid.

Simulering och verifiering av material, funktioner och processer

Vi erbjuder avancerade simuleringskompetenser inom material-, process- och produktutveckling inom en rad skilda material- och branschområden där Swerim är verksam. Det kan handa om materialtillverkning, komponenttillverkning, fogning, montering eller att utvärdera/utveckla funktionen hos en produkt.

Från design till tillverkning

Tillvägagångssättet är generellt och kan kort beskrivas genom stegen; design, koncept, simulering, verifiering och tillverkning. Vi kan till exempel optimera svetsparametrar för olika material och konstruktioner i vårt fogningslabb eller optimera tillverkningen av en kompositdetalj till ett fordon.

Vi har ett forskningsförankrat och industrifokuserat arbetssätt som utgår från en vetenskaplig grundsyn med experimentellt underbyggda simuleringar.

Vi erbjuder tjänster som:

  • Analys och beräkning
  • Indataframtagning
  • Experimentell verifiering
  • Expertkonsult
  • Konceptutveckling
  • Metodutveckling​

Simulering med Swerim virtual lab

Våra kompentenser samlas inom Swerim virtual lab som fungerar som en oberoende helhetsleverantör av tjänster inom virtuell material-, produkt- och processutveckling.

Kontakt