Från digital modell till färdig produkt, eller tvärtom

Optisk 3D-mätning används ofta vid analys och mätning av en befintlig produkt eller process, eller vid utveckling av en ny produkt. Mättekniken är beröringsfri och ger mätresultat med synnerligen hög noggrannhet.

Optisk 3D-mätning och 3D-skanning

Optisk 3D-mätning används ofta till att överföra formdata från en fysisk detalj till en digital modell eller tvärtom, från digital modell till produkt. Den digitala modellens data kan skickas exempelvis till en NC-fräs för bearbetning. Vi kan jämföra modeller för att kontrollera avvikelser, det kan handla om differenser mellan plåt och verktyg eller mellan verktyg och CAD-modell.

Mätprocess och val av programvara

Swerim har utrustning för optisk 3D-mätning som ger snabba mätresultat vid utvärdering av formade detaljer. Tack vare vår erfarenhet kan vi ge råd om hur mätprocessen bäst planeras och används i kombination med rätt programvara.

Vi utför optisk 3D-skanning och genom att byta linser når vi högre täthet mellan mätpunkterna och ökar finhetsgraden till det mindre mätområdet. Detta behövs när man vill utvärdera mindre mätobjekt eller geometriskt komplicerade delar av en detalj. Om objektet är större än mätområdet kan det ändå mätas – man kombinerar då ihop flera mätningar.

Kontakt