Simulering av tillverkningsprocesser

Genom att simulera tillverkningsprocessen kan misstag och leveransförseningar minimeras. Swerim har kunskap och beräkningsprogram för många olika tillverkningsprocesser. Vi hjälper dig att optimera din tillverkning. 

Förändringar i eller införande av nya tillverkningsprocesser eller metoder är ofta kostsamma. För att minimera kostnader och undvika produktionsstopp kan en förändrad process eller metod simuleras innan den implementeras i produktionen.  På så sätt kan brister upptäckas och justeras i ett tidigt skede, utan att påverka befintlig produktion.  

Simulering av olika tillverkningsprocesser

Inom Swerim har vi kunskap och utrustning för att simulera många olika typer av tillverkningsprocesser, vare sig det gäller tillverkning av material eller tillverkning av produkter till slutkonsument. Vi kan hjälpa dig med till exempel:

  • Simulering av värmebehandling
  • Simulering av plåtformning
  • Simulering av skärande bearbetning
  • Termomekanisk simulering
  • Simulering av gjutning
  • Optimering av ugnsstyrning

Simulering av hela eller delar av tillverkningsprocessen

Vi erbjuder allt från enkla delberäkningar till simuleringar av hela processer. Resultaten kan vi ofta verifiera i labbmiljö, och de ligger sedan till grund för processanpassningar i industrin. 

Kontakt