Temperaturfördelning stränggjutning

Göt- och stränggjutning

Utmaningar inom stränggjutning och götgjutning är att tillverka avancerade stålsorter med höga kvalitetskrav gällande renhet, slitstyrka och hållbarhet för att slutprodukten ska få lång livslängd och möjliggöra viktreducering av den slutliga produkten.

Vi simulerar hela stelningsförloppet för både sträng- och götgjutning för studier av temperaturfördelning, spänning, porositet och varmsprickor. Detta hjälper oss vid optimering av processparametrar samt utformning av göt- och kokilldesign.

Gjutgruppen använder Thercast® vid utvecklingsarbete inom både sträng- och götgjutning. Vi validerar simuleringar med verkstadsförsök. 

Kontakt och mer information

Mattias Ek

Mattias Ek

Phone: 
+46 (0)76 130 28 22