Optimerad ugnsstyrning

Styrningssystem för ugnar kan öka produktiviteten och kraftigt sänka energiförbrukningen. Swerim har utvecklat ugnsstyrsystemet FOCS som industrin framgångsrikt använt i över 20 år.

FOCS, Furnace Optimization Control System, är ett avancerat styrsystem som används i omvärmningsugnar. FOCS är framtaget inom Swerim och har hjälpt stålindustrin med att sänka sin energiförbrukningen med 5–20 procent, beroende på tidigare ugnsstyrning, ugnstyp samt hur ugnen körs.

System för ökad produktivitet och kvalitet

Styrsystemet kombinerar bränsleoptimering med komplexa stålsorter. Den noggranna kontrollen av ämnestemperaturen bäddar för högre produktkvalitet, som till exempel höghållfasta stål med förbättrad ytkvalitet. Med smarta funktioner för styrning av ugnens hastighet kan flaskhalsar undvikas och produktiviteten öka med upp till 28 procent.

Stålindustrin använder FOCS

Omkring 90 procent av allt stål som i dag tillverkas i de skandinaviska länderna är behandlat i ugnar som styrs med ugnsstyrsystemet FOCS.

Stålföretag som använder FOCS är till exempel SSAB, Outokumpu Stainless, Ovako och Sandvik Materials Technology. Systemet säljs idag över hela världen på licensbasis av Prevas och ABB.

Kontakt och mer information

Joel Falk, Swerim

Joel Falk

Phone: 
+46 (0)70 606 83 31