Simulering av plåtformning

Finita Element-simulering vid plåtformning är en etablerad teknologi för analys, förbättring och problemlösning inom plåtformningsområdet. Swerea erbjuder denna kompetens för alla slags plåtformningsprocesser.

Utveckla plåtformade produkter

Med hjälp av simulering och optimering blir möjligheterna att studera och utveckla plåtformade produkter och plåtformningsprocesser för att på bästa sätt dra nytta av dagens höghållfasta material näst intill obegränsade. Det viktiga då, som alltid, är att inleda detta arbete redan i konceptfasen för att maximera möjligheterna.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi kan studera utfallet från formning av en enstaka detalj i ett antal processteg såsom risk för brott, förtunningar och formavvikelser i detaljen. En sådan studie kan utgå från frågan om vad som händer om man byter till ett annat material i en detalj. Dessutom kan det finnas behov av att finna processparametrar eller alternativa verktygslösningar som bättre uppfyller kraven på en produkt utifrån aktuella material och tillgängliga utrustningar och verktyg.

Robusthetsstudier

Utöver detta kan vi erbjuda robusthetsstudier utgående från variationer i process- och materialdata, som är ett område i stark utveckling. Där kan vi ge resultat i form av processfönster för tillverkning av en produkt, vilket är värdefull information för våra kunder för att klara felfri produktion.

Kontakt och mer information

Anders Björkblad, Swerim

Anders Björkblad

Phone: 
+46 (0)72 248 35 98