simulering dator forskare

Simulering av smältmetallurgiska processer

Swerim erbjuder metallurgisk processutveckling genom simulering, modellering och verifierande försök. Programvaror och utrustningar väljs och anpassas till materialet och processens specifika förutsättningar.

Ökad kontroll i masugnen

Utmaningarna i masugnsprocessen är att optimera förbränningen och effektivisera energianvändningen med bibehållen eller förbättrad stabilitet i beskickningen och med minskad miljöbelastning. Ökad kontroll och mindre variationer i processen är lösningen. Swerims spetskompetens inom reduktionsmetallurgi ger förutsättningar för att genomföra de bästa lösningarna.

Optimerade inställningar vid stränggjutning

Inom stränggjutning är utmaningarna att öka produktiviteten och samtidigt höja kvalitet och processtabilitet. Många uppdrag handlar om att optimera inställningar för att undvika fel och tidsspill. Swerim gör även modelleringar för att testa kontinuerlig gjutning med högre hastighet och nya stålkvaliteter.

För att validera utvecklade datormodeller har Swerim tillverkat en stränggjutningssimulator i skala 1:1. I simulatorn används en metallegering med låg smältpunkt för att efterlikna flödet i den industriella processen samtidigt som en säker labbmiljö skapas.

Övrig flödesdynamik

Snabbkylningsprocesser, värmeöverföring i optisk mätsensor, skänkmetallurgi och slaggranulering är andra områden där Swerim har utvecklingsprojekt.

Programvaror

Hårdvara
Högpresterande Linuxkluster med 200 kärnor för mycket stora beräkningar.

Mjukvara
CAD-modellering: Siemens NX, Ansys DesignModeler.
Meshing-verktyg: HyperMesh, ICEM, Ansys Meshing.
CFD-Solver: Ansys FLUENT, PHOENICS, OpenFOAM.
Efterbearbetning: CFD-Post, Paraview.
Andra programvaror: Scilab, Octave.

(173.99 KB)

Kontakt och mer information

Hans Magnusson

Hans Magnusson

Phone: 
+46 (0)73 052 55 84