Simulering av temperaturförlopp med Steeltemp®

Rätt temperatur på stålet minskar energianvändningen och ger bättre materialegenskaper. Swerim har utvecklat programmet Steeltemp som ger svar på viktiga temperaturfrågor.

Temperatur är en viktig faktor vid ståltillverkning. Det kan exempelvis handla om att inte värma mer än nödvändigt och att kontrollera kylning.

Beräkning av temperaturer

Med hjälp av programmet Steeltemp får tillverkarna svar på sina frågor och kan använda informationen i olika analyser. Programmet beräknar temperaturen vid gjutning, värmning, valsning, smide och olika kylförlopp. Slutresultatet är minskad energianvändning, högre produktivitet och rätt materialegenskaper.

Inbyggd materialdatabas

Swerim, Jernkontoret, det norska institutet IFE och nordisk stålindustri har under lång tid utvecklat Steeltemp. För att göra programmet mer tillgängligt och användarvänligt finns kurser, en inbyggd materialdatabas och anpassade användargränssnitt.

Programpaketet Steeltemp innehåller:

  • Steeltemp® 2D: beräknar temperatur för runda och rektangulära tvärsnitt vid gjutning, värmning, valsning, smide och kylning.
  • Steeltemp® GR: används vid valsning och kylning av långa produkter.
  • Steeltemp® 3D: beräknar temperaturen i omvärmningsugnar.

Ugnsstyrsystemet FOCS

Programmet är även kopplat till ugnsstyrsystemet FOCS, Furnace Optimizing Control System, som används för att sänka energiförbrukningen och öka produktiviteten.

Kontakt och mer information

Joel Falk, Swerim

Joel Falk

Phone: 
+46 (0)70 606 83 31